Obchodní podmínky

I. Kdo jsme a co děláme

Cílem těchto obchodních podmínek je seznámit vás ve srozumitelné formě s tím, jak můžete naše zboží objednat, jaká práva budete mít anebo co dělat v případě nejasností.

 1. Prodávajícím je společnost VIOLET MOON s.r.o., IČO: 036 54 095, se sídlem Průmyslová 1472/11, Hostivař, 102 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 235688 (dále jen „my“), která prostřednictvím svého e-shopu umístěného na webových stránkách www.rodinnebaleni.cz (dále jen „webové stránky“) prodává a inzeruje své zboží, jenž si jeho zákazníci, kterými jsou podnikatelé i spotřebitelé (dále jen „vy“) mohou prostřednictvím webových stránek objednat a uzavřít tak kupní smlouvu.

 2. Cílem tohoto dokumentu, obchodních podmínek, je vysvětlit vám, jaká máme vzájemná práva a povinnosti, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy, uzavírané mezi námi prostřednictvím webových stránek, a informovat vás o nich. Kromě těchto podmínek se také v našem vztahu řídíme českými zákony, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

 3. Všechny informace, které nám sdělíte, jsou důvěrné a bude s nimi tak i zacházeno.

II. Uživatelský účet

Na našich webových stránkách můžete na základě registrace vstoupit do uživatelského rozhraní. Současně s provedenou registrací souhlasíte s našimi obchodními podmínkami.

Registrací získáváte aktuální výhody – budou vám zasílány novinky z našeho světa, informace o nových produktech a dostanete tajné slevy. Součástí uživatelského účtu je též věrnostní program.

Prostřednictvím uživatelského účtu spravujete své aktuální objednávky, ale i objednávky minulé a jejich fakturaci, dále zde uvidíte přehled aktuálních slevových kódů a elektronických poukazů, které následně můžete uplatnit v rámci platby objednávky.

V uživatelském účtu máte k dispozici vše, přehledně a na jednom místě.

 1. Z vašeho uživatelského účtu můžete provést objednávku, uživatelský účet však pro vytvoření objednávky není nutný – objednávku můžete provést i bez registrace, přímo z webového rozhraní našeho internetového obchodu.

 2. Při registraci, ale i při objednávce zboží nezapomeňte na to, že jste povinni uvádět správně a pravdivě všechny údaje a při jakékoliv jejich změně je musíte aktualizovat. Údaje, které uvedete při objednávání nebo v uživatelském účtu, považujeme za správné.

 3. Při registraci dostanete jako bonus slevový kupon v hodnotě 100 Kč na nákup v našem internetovém obchodě. Tento kupon, který bude po registraci nahrán do vašeho zákaznického účtu, lze uplatnit do jednoho měsíce od vaší registrace, a to u objednávky nad 1000 Kč.
 4. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu našeho hardwarového a softwarového vybavení, popř. na nutnou údržbu tohoto vybavení u třetích osob.

 5. Při registraci nám také můžete udělit souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání newsletteru. Tento souhlas můžete kdykoliv v nastavení uživatelského účtu odvolat. Prosím, seznamte se také se zásadami zpracování osobních údajů dostupných v záložce Zásady zpracování osobních údajů.

 6. Přístup k vašemu uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně informací nezbytných k přístupu do vašeho uživatelského účtu jste povinni zachovávat mlčenlivost. Souhlasem s našimi obchodními podmínkami berete zároveň na vědomí, že neneseme žádnou odpovědnost za porušení této povinnosti z vaší strany. 
 7. Užívání vašeho uživatelského účtu nejste oprávněni umožnit třetím osobám, k jeho užívání je oprávněna výlučně osoba, ke které se tento váže, tedy vy.
 8. V případě, že porušíte vaše povinnosti, vymezené v bodě 5. a 6. tohoto článku, jsme oprávněni váš uživatelský účet zrušit. Stejně tak jsme oprávněni uživatelský účet zrušit v případě, pokud jej po dobu delší než 1 rok nevyužíváte nebo pokud porušíte své povinnosti, vyplývající z kupní smlouvy nebo z obchodních podmínek.

III. Koupě zboží

Pokud se chystáte nakoupit naše zboží, zde najdete informace týkající se tohoto nákupu:

 1. Naše webové stránky obsahují všechny potřebné informace o zboží. I přesto s vámi můžeme uzavřít kupní smlouvu za podmínek, které si sjednáme individuálně. Nicméně vezměte prosím na vědomí, že vše, co je na webových stránkách vystaveno, je informativního charakteru a nejsme povinni uzavřít ohledně tohoto zboží kupní smlouvu.

 2. Naše zboží si můžete pořídit na webových stránkách prostřednictvím formuláře, který obsahuje zejména informace o zboží, ceně, způsobu úhradu ceny a údaje o požadovaném způsobu dodání zboží a o nákladech s tím spojených. Na základě těchto informací vytvoříte objednávku (dále jen „Objednávka“).

 3. Poté, co obdržíme Objednávku, vám potvrdíme její přijetí prostřednictvím e-mailu. Kupní smlouvu jsme uzavřeli okamžikem, kdy Vám bude potvrzení odesláno. Pokud bude charakter objednávky neobvyklý (např. vysoká cena či vysoké množství), můžeme vás kontaktovat s žádostí o dodatečné potvrzení Objednávky. V takovém případě bude kupní smlouva uzavřena, až obdržíme potvrzení této Objednávky.

 4. Pokud prostřednictvím Objednávky objednáváte velké množství zboží a my vám můžeme nabídnout nižší cenu anebo si myslíme, že vám za podobnou cenu můžeme nabídnout zboží vyšší řady, jsme rovněž oprávněni vás kontaktovat a domluvit se na úpravě Objednávky. Takovou upravenou Objednávku vám pak zašleme na váš e-mail a okamžikem, kdy nám ji e-mailem odsouhlasíte, je mezi námi uzavřena kupní smlouva, která se také řídí těmito podmínkami.

 5. V Objednávce jste povinni uvádět pravdivé a úplné informace. V případě sdělení nebo uvedení nepravdivých nebo neúplných informací neodpovídáme za škodu tím způsobenou.

 6. Náklady, které vám vzniknou v souvislosti s komunikací na dálku, jako třeba náklady na internetové připojení nebo telefon, si hradíte sami a nijak se neliší od základní sazby vašeho operátora nebo poskytovatele internetového připojení.

IV. Platební podmínky

Níže si můžete přečíst, jak můžete za zboží zaplatit.

 1. U zboží zveřejněného na našich webových stránkách je vždy uvedena kupní cena tohoto zboží. Jsme plátci DPH a kupní cena je uvedena včetně DPH i včetně veškerých dalších daní a poplatků. Pokud by došlo ke zjevné chybě v uvedené kupní ceně, nejsme povinni zboží za takto zjevně chybně uvedenou cenu dodat a v případě, kdy již mezi námi byla uzavřena kupní smlouva s takto chybnou kupní cenou, jsme oprávněni od ní odstoupit.

 2. Kupní cenu a případné náklady spojené s jeho dodáním můžete uhradit následujícími způsoby:

 • na dobírku;

 • bezhotovostně na náš účet s uvedením variabilního symbolu ze zálohové faktury.

 1. Pokud budete platit bankovním převodem, prosíme vás o uhrazení kupní ceny společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, což je číslo faktury. Pokud tento variabilní symbol nezadáte, může se stát, že se nám platba kupní ceny nespáruje s kupní smlouvou a zboží vám nebude odesláno.

 2. V případě bezhotovostní platby se kupní cena považuje za zaplacenou okamžikem připsání příslušné částky na náš účet. Zboží vám odešleme bez zbytečného odkladu poté, není-li domluveno jinak.

 3. Pro každou platbu vám vystavíme fakturu - daňový doklad, která bude vždy splňovat požadavky právních předpisů. A bude Vám zaslána na e-mail uvedený v Objednávce.

V. Uplatnění dárkového pouzkazu (voucheru)

Zde najdete podmínky a postup pro uplatňování dárkových poukazů.

 1. Dárkový poukaz (voucher) lze uplatnit pouze na e-shopu: www.rodinnebaleni.cz.

 2. Dárkový poukaz slouží pouze k jednorázovému nákupu zboží. Dárkový poukaz není možné vyměnit za peníze. Dárkové pouzkazy nelze kumulovat, má-li zákazník více dárkových poukazů, na jeden nákup v e-shopu lze vždy využít pouze jeden dárkový poukaz.

 3. Platnost dárkového poukazu je vždy 12 měsíců od data vystavení. Po vypršení platnosti dárkového poukazu již nelze tento dále uplatnit ani požadovat vrácení peněz.

 4. Dárkový poukaz je zaslán v elektronické podobě na email uvedený v objednávce. Dárkový poukaz v elektronické podobě lze uhradit pouze online platbou prostřednictvím platební karty nebo elektronickým bankovnictvím a bude zakazníkovi zaslán bezodkladně po obdržení platby od zákazníka.

 5. Dárkové poukazy mají nominální hodnotu 500 Kč, 1000 Kč, 1500 Kč nebo 2000 Kč. Pokud zákazník při nákupu na e-shopu nevyužije celou nominální hodnotu konkrétního dárkového poukazu, nevzniká mu nárok na vrácení finančního rozdílu mezi nominální hodnotou dárkového poukazu a cenou objednávky.

 6. Dárkový poukaz uplatní zákazník tak, že kód konkrétního dárkového poukazu zadá do textového políčka: Slevový kupón, které se nachází v nákupním košíku, a poté klikne na pole: Uplatnit slevu.

VI. Uplatnění kreditů

Kredity fungují na našem internetovém obchodě jako virtuální měna. Při platbě vaší objednávky se 1 kredit = 1 Kč.

 1. Kredity jsou spojeny s vaším zákaznickým účtem, musíte se proto nejprve registrovat. Výši vašich kreditů vidíte v sekci Můj účet - Věrnostní program.
 2. Kredity získáte za objednávky v našem internetovém obchodě rodinnebaleni.cz. Za každých zaplacených celých 100 Kč obdržíte 5 kreditů.
 3. Kredity uplatníte v košíku, v rámci platby za vaší objednávku. 1 kredit odpovídá 1 Kč. Za každý kredit (bod) se vám tedy sníží cena objednávky o 1 korunu.
 4. Kredity lze uplatnit maximálně do výše 50 % hodnoty vaší objednávky. V případě objednávky v hodnotě 1000 Kč můžete tedy uplatnit maximálně 500 kreditů.
 5. Platnost kreditů je 6 měsíců od jejich připsání. Kredity tedy můžete uplatnit do půl roku od jejich připsání na váš zákaznický účet.
 6. Kredity není možné užít na platbu dopravy ani na poplatek za platbu v hotovosti, na dobírku.
 7. V případě odstoupení od kupní smlouvy nebo reklamaci (výměna nebo vrácení zboží, sleva z kupní ceny) si vyhrazujeme právo na odebrání kreditů v poměrné výši, odpovídající hodnotě, o kterou byla vaše původní objednávka snížena. V případě, že se na vašem zákaznickém účtu v danou dobu nenachází žádné kredity (získané kredity byly v mezidobí již využity na jinou objednávku), budou kredity ve smyslu věty předchozí odečteny přímo v rámci realizace odstoupení od smlouvy nebo reklamace (při vrácení zboží nebo slevě z kupní ceny).
 8. V případě zneužití kreditního systému, pokusu o jeho zneužití z vaší strany nebo při chybném přičtení kreditů si vyhrazujeme právo na odebrání příslušné výše kreditů nebo jejich nepřiznání. V takovém případě jsme též oprávněni smazat váš zákaznický účet, bez jakékoli náhrady.

 

VII. Výhodné balení

V našem internetovém obchodě nabízíme i zvýhodněné balíčky produktů tj. Výhodné balení, kde při zadání všech povinných položek v rámci balíčku zakoupíte zboží za zvýhodněnou cenu.

 1. V rámci každého jednotlivého balíčku si volíte konkrétní produkty, z námi vymezené nabídky produktů. Výhodné balení tedy není možné uplatnit na veškeré zboží dostupné na e-shopu www.rodinnebaleni.cz. Zvýhodněná cena se uplatní po výběru všech povinných položek balíčku.
 2. Pokud uvedeným způsobem naplníte zvolený balíček, systém automaticky vypočítá zvýhodněnou cenu, která je nižší, než kdyby k výběru takových produktů došlo mimo kategorii Výhodné balení.
 3. V případě reklamace (výměna nebo vrácení konkrétního zboží, sleva z kupní ceny) objednávky z kategorie Výhodné balení, bude taková reklamace řešena výhradně v rámci kategorie Výhodné balení. V případě požadavku na výměnu zboží je tedy možné takové zboží vyměnit pouze za obdobné, které se v době zaplacení objednávky nacházelo ve shodném balíčku, v kategorii Výhodné balení. V případě vrácení pouze některého zboží z objednávky nebo v případě slevy z kupní ceny budou částky, které vám mají být vráceny, systémem vypočteny výhradě z kategorie Výhodné balení. V ostatních skutečnostech se reklamace řídí příslušnými obecnými ustanoveními občanského zákoníku ohledně práv z vadného plnění.

 

VIII. Doručení zboží

V tomto článku podmínek naleznete, kdy a jak vám bude zboží doručeno.

 1. Zboží dodáváme prostřednictvím vámi vybraného způsobu dopravy (Českou poštou – balík do ruky, na poštu nebo do balíkovny, Zásilkovnou či prostřednictvím dopravců DPD nebo PPL) nejpozději do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy na adresu uvedenou v Objednávce. Osobní odběr není možný. Pokud vám nebude zboží v uvedené lhůtě dodáno, máte právo, po marném uplynutí dodatečné lhůty k dodání zboží poskytnuté za vaší strany, od smlouvy odstoupit.

 2. Vyhrazujeme si právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že objednané zboží nebude skladem a ani nebude naskladněno do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy. Tato dodací lhůta se netýká zboží, u kterého je na této webové stránce výslovně uvedena delší dodací doba.

 3. Zboží jste povinni převzít. Pokud ho nepřevezmete, budeme to považovat za odstoupení od kupní smlouvy. V takovém případě, po vás máme právo vyžadovat náhradu takto vzniklých nákladů spojených s vrácením nepřevzatého zboží.

 4. Při převzetí zboží od přepravce jste povinni zkontrolovat neporušenost obalů zboží. Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu při doručování ihned řešte s dopravcem a případné nedostatky sepište do předávacího protokolu. Takové zboží nemusíte od dopravce převzít. O zjištěném poškození nám dejte vědět a poškození, prosíme, zdokumentujte.

IX. Další informace o zboží

Zde najdete určité specifické informace o našem zboží a jak je třeba se zbožím naložit, než ho začnete používat.

 1. Veškeré naše zboží je opatřeno certifikátem Öko-Tex Standard 100. Vlivem procesu výroby, především barvením, mohou nevyprané materiály pouštět barvu. Je velmi důležité, před prvním použitím, zboží alespoň jednou samostatně vyprat. Odstraníte tak přebytečnou barvu z výroby a předejdete tak nechtěnému obarvení postele, vaší osoby či jiných předmětů.

 2. Dovolujeme si vás upozornit, že pokud zboží před použitím nevyperete a zboží obarví vás nebo váš majetek, neodpovídáme za škodu tím způsobenou.

X. Odstoupení od kupní smlouvy

Podívejte se na některá práva, která vám české zákony jako spotřebiteli přináší. Asi tušíte, že pokud uzavíráte smlouvu na internetu, máte právo na odstoupení od smlouvy do 14 dní. V některých případech se ale podmínky mohou mírně lišit, proto vás prosíme, abyste si pečlivě přečetli také následující článek.

 1. Jako spotřebitel, tedy člověk, který uzavírá kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání s podnikatelem, máte právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, e-mailu, telefonu nebo jiného prostředku komunikace na dálku do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Tento článek podmínek se vztahuje pouze na spotřebitele.

 2. Vezměte ale na vědomí, že v případě, kdy bylo zboží upraveno podle vašeho přání nebo pro vaši osobu, právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů nemáte. Je to třeba tehdy, kdy zboží vyrobíme podle vašich požadavků nebo ho nějak upravíme podle vašeho přání. I přesto se vám však budeme snažit vyjít maximálně vstříc s vašimi případnými námitkami.

 3. Pokud byste se rozhodli odstoupit od kupní smlouvy, lze tak učinit jakýmkoli jednoznačným prohlášením vůči nám, pro přehlednost ale prosíme, využijte formulář, který je přílohou těchto podmínek. Vyplněný formulář zašlete na e-mailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

 4. Do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy vám vrátíme částku odpovídající kupní ceně zboží a zaplaceným nákladů na jeho dodání, a to na číslo účtu, které nám sdělíte. Je ale potřeba, abyste nám nejpozději ve stejné lhůtě zaslali nebo předali zakoupené zboží. Zboží musí být vráceno kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Máme právo ve výše uvedené lhůtě posoudit, zda je vracené zboží nepoškozené, neporušené a nepoužité a zda jste nezpůsobil jiným nakládáním, než je nutné s ohledem na povahu a vlastnosti zboží, snížení hodnoty tohoto zboží. Pokud je zboží ve stavu, kdy není možné jej prodat dalším zákazníkům, protože je poničené nebo opotřebené, právo na odstoupení od smlouvy nemáte. Náklady na vrácení zboží nesete vy.

 5. Náklady na dodání zboží k vám vrátíme pouze ty nejnižší, které nabízíme.

 6. Nejsme ale povinni vrátit vám kupní cenu do té doby, než nám bude zboží doručeno zpět anebo než prokážete, že bylo odesláno zpět na naši adresu.

 7. Pokud jsme vám spolu se zbožím zaslali i nějaké bezplatné plnění – dárek, jste povinni v případě odstoupení od kupní smlouvy vrátit i toto bezplatné plnění.

XI. Garance vrácení zboží do 50 dnů

Kromě práva spotřebitelů odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, vám nabízíme ještě možnost odstoupení od smlouvy do 50 dnů od převzetí zboží, a to pro spotřebitele a podnikatele. V této části podmínek najdete, co je potřeba splnit, abyste toto právo mohli využít.

 1. Od kupní smlouvy můžete jako spotřebitel i podnikatel odstoupit dle podmínek uvedených v tomto článku, a to do 50 dnů od převzetí zboží.

 2. Právo na odstoupení od kupní smlouvy do 50 dnů nemáte, pokud:

 1. bylo zboží upraveno podle vašeho přání nebo pro vaši osobu. Je to třeba tehdy, kdy zboží vyrobíme podle vašich požadavků nebo ho nějak upravíme podle vašeho přání;

 2. jste vyndali zboží z obalu, ve kterém vám bylo dodáno nebo je obal od zboží poškozen;

 3. zboží je poškozené;

 4. zboží není možné prodeje dalšímu zákazníkovi.

 1. Posouzení, zda zboží splnilo podmínky pro odstoupení od kupní smlouvy do 50 dnů dle tohoto článku, provádíme my, a to ve lhůtě 14 dnů od doby, kdy je nám zboží doručeno zpět. Důvody pro zamítnutí odstoupení od kupní smlouvy vám nemusíme nijak odůvodňovat a dokládat.

 2. Zboží musí být vráceno kompletní, v původním obalu, nesmí jevit známky použití. Náklady na vrácení zboží nesete vy.

 3. Do 14 dnů od doručení zboží zpět k nám vám vrátíme částku plně odpovídající ceně zboží, a to na číslo účtu, které nám sdělíte, pokud budou splněny podmínky pro odstoupení od kupní smlouvy do 50 dnů. V případě odstoupení od kupní smlouvy do 50 dnů vám nevracíme náklady na dodání zboží k vám.

 4. Pokud jsme vám spolu se zbožím zaslali i nějaké bezplatné plnění – dárek, jste povinni v případě odstoupení od kupní smlouvy vrátit i toto bezplatné plnění.

XII. Co když bude mít zboží nějakou vadu?

Snažíme se vám dodat naše zboží v co nejkvalitnějším stavu, někdy se však i při vynaložení veškeré péče může stát, že zboží může být nějakým způsobem vadné. Veškeré podmínky reklamace naleznete v reklamačním řádu.

 • Uplatnění práva z vadného plnění

 1. Práva z vadného plnění uplatňujete u nás na adrese naší provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

 2. Další práva a povinnosti stran související s naší odpovědností za vady upravuje reklamační řád. Souhlasem s obchodními podmínkami stvrzujete seznámení s reklamačním řádem, který je dostupný pro podnikatele ZDE a pro spotřebitele ZDE. V případě reklamace jste povinni postupovat podle tohoto reklamačního řádu.

 3. Při oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka, postupujte prosím obdobně jako při uplatňování práv z vadného plnění dle Reklamačního řádu pro spotřebitele.

XIII. Mimosoudní řešení sporů

 1. Pokud jste spotřebitel, podle zákona o ochraně spotřebitele máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. K tomu se můžete obrátit na Českou obchodní inspekci (Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz,web: adr.coi.cz). Řešení se zahájí jen na váš návrh, a to v případě, kdyby se nepodařilo vyřešit spor přímo s námi. Návrh můžete podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás uplatnili své právo poprvé. Zahájit mimosoudní řešení sporu je možné i online prostřednictvím platformy ODR dostupné zde: ec.europa.eu/consumers/odr/.

XIV. Závěrečná ustanovení

 1. Obchodní podmínky jsou v českém jazyce. Veškerá ujednání mezi námi se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak jsme si sjednali, že vztah se řídí právem České republiky a spory z něho vyplývající budou rozhodovány věcně a místně příslušným soudem prodávajícího. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 2. Nejsme jako prodávající ve vztahu k vám vázáni žádnými kodexy chování.

 3. Všechna práva k našim webovým stránkám, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží nám jako prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez našeho souhlasu.

 4. Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.

 5. V případě vyšší moci neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, jsme oprávněni od kupní smlouvy odstoupit.

 6. Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat, jejich aktuální znění naleznete vždy na našich webových stránkách www.rodinnebaleni.cz. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 7. Přílohou obchodních podmínek jsou vzorové formuláře pro odstoupení od smlouvy.

 8. Kdykoliv nás v případě dotazů k těmto obchodním podmínkám můžete kontaktovat na e-mailu: info@rodinnebaleni.cz nebo na telefonu: + 420 314 004 540.

 

V Praze, dne 6. 1. 2023