Naše společnost se aktivně podílí na systému třídění a recyklace obalových odpadů.